Stadieinndeling ved lymfekreft

Lymfekreft deles inn i stadier basert på hvor langt sykdommen har kommet i utviklingen og hvor den har spredt seg i kroppen. Det er viktig å være klar over at lymfecellene våre (lymfocyttene) har som sin normale oppgave å sirkulere i kroppen og blant annet å overvåke for infeksjoner. Lymfekreft sitter derfor sjelden bare et sted, selv om det bare en synlig svulst eller lymfeknute som synes rammet. De færreste pasientene har lymfekreft bare et sted, derfor er spredning vanlig. Spredning betyr heller ikke at sykdommen ikke kan behandles eller i mange tilfeller likevel kureres.

 

De fleste tilfeller klassifiseres etter Ann Arbor klassifikasjoner (figur) (https://kreftlex.no/Lymfom-Hodgkin/BAKGRUNN/Utbredelse). Denne egner seg for tilfeller der kreften sitter hovedsakelig i lymfeknuter, men også der andre organer kan være rammet. Lymfekreft i en region, f.eks på halsen eller i armhule, er stadium I, lymfeknuter i fler regioner men på samme siden av mellomgulvet, er stadium II, lymfeknuter i flere f\regioner på begge sider av mellomgulvet er stadium IV. Er andre organer rammet i tillegg til lymfeknuter, snakker vi om stadium IV.

Egne klassifiseringer gjelder for pasienter som har lymfekreft først i organer som ikke er lymfeknuter, for eksempel i magesekken eller i huden (kan legge til en figur eller mer om det også) (https://kreftlex.no/Lymfom-Hodgkin/BAKGRUNN/Utbredelse).