Bestill materiell

Her kommer siden for bestilling av materiell


Denne siden er for øyeblikket under konstruksjon


Referanser  1. Bilder fra overlege Hanne E.H. Møller, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

  2. Birgens, H og Overgaard, U.M., red., Hæmatologi – i klinisk Praksis. Munksgaard 2017. 2017

  3. Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2017

  4. Phd-avhandling av overlege, ph.d., lektor Thomas Lund.