Møt våre eksperter

Bilde av Alexander Fosså

Alexander Fosså

Alexander Fosså er onkolog med hovedinteresse for lymfekreft. Han har en doktorgrad innen kreftimmunologi, og har siden 1997 vært tilknyttet lymfomseksjonen ved Oslo Universitetssykehus/ Radiumhospitalet. Han er nå leder for forskningsgruppen for maligne lymfomer samme sted og leder i Norsk lymfomgruppe. Han var i 2007 medansvarlig for dannelsen av Lymfekreftforeningen og fikk i 2011 Lymfomprisen for dette arbeidet. Han har daglig ansvar for pasientbehandling samtidig som han er aktiv i forskning og undervisning innenfor dette fagfeltet.

Les mer om lymfekreft
Bilde av Alexander Fosså
Bilde av Fredrik Schjesvold

Fredrik Schjesvold

Fredrik Schjesvold er hematolog, grunnlegger og leder av Oslo Myelomatose Senter, i Oslo. Han er leder av den norske myelomatoseforeningen, president i Nordic Myeloma Study Group og styremedlem i European Myeloma Network. Han er hovedutprøver for fire akademiske studier og nasjonal koordinator for 55 kliniske studier innen Myelomatose. Han er medforfatter av europeiske (ESMO) og globale (IMWG) retningslinjer, samt hovedforfatter av de norske myelomatose retningslinjene. Han gjør fagfellevurdering i flere internasjonale tidsskrifter, og er medredaktør av tidsskriftet Hemato. Han er en internasjonal ekspert på myelomatose og har holdt foredrag i Europa, Amerika og Asia.

Les mer om myelomatose
Bilde av Fredrik Schjesvold