Kunnskap om hematologi

 
Her kommer bilde
This is background.

Få mer kunnskap

Om myelomatose


Myelomatose er den nest hyppigste hematologiske sykdommen i Danmark. Lær om hvordan sykdommen oppstår, hvilke symptomer som er mest hyppige, og hvilke undersøkelser som skal til for å stille diagnosen.

Behandling av myelomatose


Myelomatose er uhelbredelig, men siden pasientene får stadig flere muligheter for mer effektiv eller mer skånsom behandling, kan de gjennomgå flere og flere behandlingslinjer før sykdommen blir refraktær overfor all kjent behandling, og det bare gjenstår smertelindring. Lær mer om prinsippene for behandling av myelomatose.